ROCZNIK ŁÓDZKI


logo Polskiego Towarzystwa Historycznego

Menu

Strona główna

Redakcja,
Rada Programowa,
Recenzenci

Historia 

Spisy treści 

RŁ dostępne on-line

Informacje dla Autorów

Kontakt z Redakcją


English

Contents

Summary
 

Pусский

Содержание
 

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ


logo Instytutu Historii UŁ


okładka "Rocznika Łódzkiego"

Kilka słów o naszym periodyku

     „Rocznik Łódzki” (ISSN 0080-3502) jest periodykiem poświęconym historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Jest to najważniejsze z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawane przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. „Rocznik Łódzki” ukazuje się stale już od 1958 roku, nawiązując jednak do tradycji przedwojennego Rocznika Łódzkiego i Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (ukazujących się w latach 1928-1939). Dotąd ukazały się już 73 tomy tego periodyku!

     Redaktorem naczelnym "Rocznika Łódzkiego" jest prof. dr hab. Jarosław Kita, zastępcą redaktora naczelnego - prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, zaś sekretarzem naukowym - dr Tomasz Pietras.

     Począwszy od tomu 55 z 2008 roku Rocznik Łódzki dostępny jest w całości do pobrania z Internetu. Znajdą go Państwo na naszej stronie pod zakładką: RŁ dostępne on-line.

     Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich! Wpłacanie składek członkowskich jest możliwe wyłącznie przelewem, bezpośrednio na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTH (z dopiskiem składka członkowska za rok...). Oto numer konta bankowego naszego oddziału PTH: 14 1240 3031 1111 0000 3426 6892. Kontakt w sprawie składek: dr Sławomir Lucjan Szczesio - slawomir.szczesio@uni.lodz.pl. Przypominamy, że wysokość składki rocznej to: 30 zł dla samodzielnych pracowników naukowych (profesorów, doktorów habilitowanych), 20 zł dla pozostałych członków czynnych zawodowo i doktorantów, 10 zł dla emerytów i studentów. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

   


Kontakt z Redakcją

e-mail: roczniklodzki@gmail.com
tel.:  +48 42 635 61 99
fax.: +48 42 665 59 82
adres: 90-219 Łódź
ul. A.
 Kamińskiego 27 a

Rocznik Łódzki ©
stronę opracował Tomasz Pietras w 2011 r.