ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja,
Rada Programowa,
Recenzenci

Historia 

Spisy treści 

RŁ dostępne on-line

Informacje dla Autorów

Kontakt z Redakcją


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ


Sekretarz Redakcji Rocznika Łódzkiego prof. J. Kita
Prof. dr hab. Jarosław Kita
- redaktor naczelny

Redakcja  „Rocznika Łódzkiego:

Rada Programowa:

 • Zbigniew Anusik (Łódź)

 • Kazimierz Badziak (Łódź)

 • Teresa Kulak (Wrocław)

 • Krzysztof Mikulski (Toruń)

 • Olga Morozowa (Mikołajów)

 • Kamila Pawełczyk-Dura (Łódź)

 • Regina Renz (Kielce)

 • Alicja Szymczak (Łódź)

 • Leonid Zashkilnyak (Lwów)

Recenzenci:

 • Zbigniew Anusik (Łódź)

 • Piotr Biliński (Kraków)

 • Wiesław Caban (Kielce)

 • Tadeusz Dubicki (Włocławek / Częstochowa)

 • Grzegorz Markiewicz (Łódź)

 • Marek Przeniosło (Kielce)

 • Jan Snopko (Białystok)

 • Andrzej Stroynowski (Częstochowa)

 • Przemysław Waingertner (Łódź)


Kontakt z Redakcją

e-mail: roczniklodzki@gmail.com
tel.: +48 42 635 61 99
adres: ul. A. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

Rocznik Łódzki ©