ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 55, 2008


DISSERTATIONS AND ARTICLES

Tomasz Pietras, In the Matter of Origin of Sulima Family from Łęczyca - 11
Jarosław Kita, Owners of Bąkowa Góra in XIXth century. Contribution to turnover of estate in Polish Kingdom - 41
Leszek Olejnik, The Press of Polish Socialist Party in Łódź in years 1899-1948 - 55
Włodzimierz Kozłowski, The Commanders of the 28th Riflemen of Kaniów Regiment (Łódź) 1918-1939. The Attempt to Characteristic - 79
Witold Jarno, The Origin and Structure of Łódź Military District Headquarter in Warpath in the First Half of 1945 - 109
Ewa Witkowska-Urban, The Participation of Stefan Truchim in Creation and Development of Łódź Academic Center - 123

MINOR WORKS AND MATERIALS

Alicja Szymczak, The Medieval Book of Village Majors and Councils in Łódź - 135
Zdzisław Włodarczyk, The Controversy Regarding the Construction of Synagogue in Wieluń - 147
Tomasz Olszacki, The Castle of Besiekiery – Selected Elements of Build-up in Written, Iconography and Exploratory Sources - 157
Anna Kaniewska, The Basic Principles and Organization of Disclosement of Archival Materials and Registry Information Support in State Archives of Łódź - 175
Documents of Secret Police in Łódź about June Events in Poznań Reaction Citizens of Łódź – Elaboration and Preparation by Łukasz Jastrząb - 187

REVIEVS

Tomasz Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815–1871. Słownik biograficzny, Warszawa 2005, pp. 384 (Krzysztof Tomasz Witczak) - 199
Irena Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, pp. 432 (Ilona Florczak) - 204
Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. XI, Kutno 2007, pp. 590 (Jerzy Pawlak) - 208
Rocznik Wieluński, t. 7, Wieluń 2008, pp. 208 (Tadeusz Grabarczyk) - 214
Zeszyty Radomszczańskie, t. I, Radomsko 2007, pp. 204 (Tadeusz Grabarczyk) - 216
Włodzimierz Kozłowski, Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921–1939, Łódź 2007, pp. 565 (Krzysztof Lesiakowski) - 218
W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927–2007, pod redakcją Alicji Szymczakowej i Marii Nartonowicz-Kot, Łódź 2007, pp. 202 (Marcin Matusiak) - 224
„Niepodległość” (1929–1939). Pismo, twórcy, środowisko, pod redakcją Pawła Samusia, Płock 2007, pp. 305 (Piotr Kilańczyk) - 228
Czas przeszły – ciągle obecny. Powroty. Historia, wspomnienia, dokumenty pod redakcją Juliana Baranowskiego i Zbigniewa Onufrzaka, Łódź 2007, pp. 344 (Paulina Adryańczyk-Linard) - 231
Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak, Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Łódź – Wieluń 2008, pp. 287 (Tomasz Pietras) - 234

REPORTS

The Report from Conference “First Archival Confrontations in Toruń”. Archivist in Universities, Archivist in Archives, Toruń 6-7 December 2007 (Ilona Florczak) - 241
The Exhibition “Warsaw Style” in Herbst Museum – Branch of Łódź Art Museum, Łódź, 31 January 2008 (Przemysław Waingertner) - 244
The Panel “Between Sense and Sensibility. A Woman in Dawn of Modernity”, Łódź 20 February 2008 (Przemysław Waingertner) - 245
The Report from First Łódź Spring of Young Historians, Łódź, 16-18 May 2008 (Monika Bielerzewska, Karolina Sikała) - 246
The Scientific Session and Exhibition 220 Years of Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki, 16 September 2008 (Andrzej Wróbel) - 247
III Congress of Polish Medieval Historians, Łódź, 22 – 24 September 2008 (Agata Kaczmarek, Krzysztof Latocha) - 251
The Report from Conference Education of Archivists and Administrators of Documentation in the Light of Introduction to Bologna Process, Lublin, 23-24 October 2008 (Ilona Florczak) - 255
The Report from Works of Historical Club by Name of Stefan Rowecki “Grot” in Pabianice (Przemysław Stępień) - 258

PRO MEMORIA

Andrzej Urbaniak (1953–2008), (Jerzy Pawlak) - 263

LETTERS TO EDITORS

The Answer to Mr Prof. Stanisław Zajączkowski for Report about Tomasz Andrzej Nowak Book Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku (Chełmo. The Outline of History up to 1945) - 267


Rocznik Łódzki
2008, t. 55

Download Contents (PDF)

 

Rocznik Łódzki ©