ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 56, 2009


DISSERTATIONS AND ARTICLES

Krzysztof Latocha, Tadeusz Nowak, The Nałęcz Family in Łęczyca County in Late Middle Ages - 13
Mariusz Stępniewski, Zdzisław Szambelan, The Territorial Development of Łódź in the Light of Documents and Cartographic Sources - 37
Krzysztof Tomasz Witczak, Theodore Tripplin`s Trips to Tomaszów Mazowiecki, Rawa County - 51
Włodzimierz Berner, Professional, Social and Scientific Activity of Dermatologists and Venereologists at the Turn of the 19th and 20th Century (until 1918) - 71
Paweł Samuś, Women in the Socialist Movement in the Kingdom of Poland in the Years of Revolution 1905-1907 - 85
Dariusz Szlawski, The Organization and Structure of Public Schools in Łódź in Interwar Era - 116
Małgorzata Łapa, The electrification of Łódź Voivodeship between 1919-1939 - 134
Włodzimierz Kozłowski, Colonel Engineer January Grzędziński, Commander of 30th Regiment Gunmen of Kaniów between 1932-1934. The Attempt at the Biography of the Officer, the Journalist, the Writer and the Oppositionist - 150

MINOR WORKS AND MATERIALS

Arkadiusz Rzepkowski, The Territorial Origin of Foreign Population and its Role in Economical Development of Pabianice in the First Period of Industrial Era until 1865 - 163
Breeding Stock of Farm in Piaski of 1755. The Attempt to Draft the History of Dominican Wealth Fare in Sieradz of 18th Century – Elaborated and Prepared by Grzegorz Wierzchowski 177
The Memoire of Franciszek Łukomski from January Uprising from the Collection of Kórnicka Library of PAN – Elaborated and Prepared by Łukasz Jastrząb 189
Old Prints from the National Archives in Łódź. Part II of the Catalogue – Elaborated and Prepared by Adam Lajdenfrost 196

REVIEVS

Andrzej Warżel, Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926-1939, Tarnów 2005, pp. 364 (Karol Dziuda) - 238
Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, cz. I: Strońsko-Ruda-Krzyworzeka, praca zbiorowa pod redakcją Leszka Kajzera, Łódź 2008, pp. 208 + Ilustrations (Agata Kaczmarek) - 240
Katarzyna Czekaj, Karol Lilienfeld-Krzewski (1893-1944). Biografia, Warszawa 2008, pp. 108 (Piotr Kilańczyk) - 242
Elżbieta Cherezińska, Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum, Poznań 2008, pp. 396 (Adrian Uljasz) - 244
Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice, pod red. J. Żelazko, Łódź 2008, pp. 376 (Przemysław Waingertner) - 247
Krzysztof Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976, Łódź 2008, pp. 376 (Rafał Chojnacki) - 250
Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i opracowanie Michał Kopczyński, Robert Rabiega, Warszawa-Łódź 2008, pp. XL + 524 (Rafał Chojnacki) - 252
20 lat Stowarzyszenia. VIII Zjazd absolwentów studiów ekonomicznych i socjologicznych w Łodzi, Łódź 2009, pp. 460 (Maria Nartonowicz-Kot) - 255

REPORTS

Report from the Activity of Łódź Branch of the Polish Historical Society from 7th of June 2006 to 9th of June 2009 (Marzena Iwańska) - 258
Tragic End of General Józef Olszyna-Wilczyński (1890-1939). Eastern Traces of the Commander of 10th Infantry Division of Łódź (Agnieszka Jędrzejewska, Aleksandra Kozłowska) - 270
Report from the Scientific Conference Entitled: “Roads to Independence”. In the 90th Anniversary of Regaining Independence of Poland, Łódź, 14th of November 2008 (Tomasz Pietras) - 279
Report from the Session Devoted to the History of Głowno beetwen 17th and 18th century, Głowno, 20th of February 2009 (Tomasz Romanowicz) - 285
Report from the Scientific Conference Entitled: “Lonesome Woman Yesterday and Today”, Łódź, 5th of March 2009 (Marta Sikorska-Kowalska) - 288
Historic Mayfair of PTH group of Tomaszów Mazowiecki, Gałków Duży, 23rd of May 2009 (Jerzy Wojniłowicz) - 290
Scientific Panel Entitled: “The Participation of Landowners in the Structure of the State in the Space of History of Poland”, Łódź, 28th of May 2009 (Przemysław Waingertner) - 291
Panel Gathering Entitled: “Between Sense and Sensibility. Women in the Early Days of Modernity”, Łódź, 3rd of June 2009 (Przemysław Waingertner) - 292
Ceremony Session Devoted to the 70th Anniversary of the Beginning of the World War II, Głowno, 2nd of September 2009 (Tomasz Romanowicz) - 293
Report from Celebration of the 70th Anniversary of the Beginning of the World War II in Piotrków Area (Maciej Hubka) - 295
Report from the Scientific Session Entitled: “Domus propria Domus optima” During the Celebration of the 60th Anniversary Museum Castle in Oporów, Oporów, 16th of October 2009 (Ewelina Kostrzewska) - 299

PRO MEMORIA

Alojza Łyszkowska - Żebrowska (1923-2009), (Andrzej Drakoniewicz) - 302
Waldemar Ceran (1936-2009), (Maciej Kokoszko)  - 304
Maria Róża Wisińska-Kluba (1947-2009), (Jerzy Kowalski, Alicja Szymczak)  - 306


Rocznik Łódzki
2009, t. 56

Download Contents (PDF)

 

Rocznik Łódzki ©