ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 57, 2010


DISSERTATIONS AND ARTICLES

Witold Filipczak, The Activity of Royalists at the Parliaments of the County of Rawa in the years 1780-1786 - 11
Jarosław Kita, Picture of Private Town Community in the Polish Kingdom in First Half of 19th Century. Rescarch postulates - 41
Urszula Oettingen, Citizen of Lodz in the First Infantry Regiment of Polish Legions - 51
Włodzimierz Kozłowski, The Commanders of the 30th Riflemen of Kaniów Regiment (Warsaw, the 2nd Battalion in Tomaszów Mazowiecki untill November 1924) 1918-1939. The Attempt of the Characterization. Part I, 1918-1932 - 64
Karol Chylak, Polish National Catholic Church in Lodz (1928-1951) - 89
Krzysztof W. Mucha, The Political View on the County of Lodz in the Light of Local Elections in the Period 1933-1939 - 103
Przemysław Waingertner, Genesis and the Beginnings Activity of the Association of Polish Victims to Third Reich – Lodz Province Department - 123
Krzysztof Lesiakowski, General Elections in Poland in June 1989 – Overview after 20 years - 137

MINOR WORKS AND MATERIALS

Maria Żemigała, Sprawls of Royal Castles in Wielkopolska and Kujawy Region in the Years 1564-1565 - 163
Tadeusz Poklewski-Koziełł, Business in Lodz of Karol Niezabytowski of Lubicz - 177
Aleksy Piasta, School Inspectorate in Piotrków Trybunalski - Organization and Processes Creation of Acts (1917-1939) - 185
Tomasz Walkiewicz, Archives about Genealogy Research in the State Archive in Lodz - 201

REVIEV ARTICLE

Krzysztof Tomasz Witczak, Getto in Tomaszów Mazowiecki and the Compulsive Work Camp in Memoires of Zenon Neumark - 223

REVIEVS

Zbigniew Dunin-Wilczyński, Pustynia i skorpiony. Wojsko polskie w Iraku 1942-1943, Warszawa [2007], pp. 312 (Jacek Pietrzak) - 239
Aneta Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008, pp. 380 (Nina Kapuścińska) - 241
Giennadij Matwiejew, Piłsudskij, Moskwa 2008, pp. 473 + 23 extra (Paweł Samuś) - 244
Bogdan Gadomski, Biografia agenta. Józef - Josek Mützenmacher (1903-1947), Warszawa 2009, pp. 360 + 14 extra (Paweł Samuś) - 247
Antoni Kaczmarek, Księgi metrykalne parafi i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie II, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parachialis in Dmenin 1723-1788, Dmenin 2009, pp. 217 + płyta DVD, errata (Tomasz Nowak) - 251
Maria Krystyna Leszczyńska, Nauczyciele Tomaszowa Mazowieckiego w tajnym nauczaniu, wydanie II, uzupełnione i poprawione, Tomaszów Mazowiecki 2009, pp. 114 (Krzysztof Tomasz Witczak) - 254
Agnieszka Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009, pp. 315 (Piotr Kaniewski) - 259

REPORTS

Celebrations of 90th Anniversary of State Archive in Piotrków Trybunalski (Beata Jędrzejczyk, Ewa Żerek) - 263
Report from the Scientific Session Entitled: “The Eve of Grunwald Campaigne”, Łęczyca, 20th of November 2009 (Maria Nartonowicz-Kot) - 265
Report from the Scientific Session Entitled: “Displacements of Łódź Inhabitants in 1940”, 15th January 2010 (Sylwia Hadrysiak) - 266
Report from Polish Scientific Conference Entitled: “Authority and Politics in Modern Ages”, Łódź, 15-16th April 2010 (Dorota Kicińska) - 268
Report from Seminary Devoted to Scientific Works of Professor Wiesław Puś (Jarosław Kita) - 271
Solemn Presentation of Monographs “Głowno. History of Town”, Głowno, 14 May 2010 (Tomasz Romanowicz) - 273
Report from Celebrations of 90th Anniversary of Warsaw Battle in Piotrków Trybunalski Region (Maciej Hubka, Michał Ordak) - 276
Report from Celebrations of 180th Anniversary of Civic Rights to Tomaszów Mazowiecki (Andrzej Kędzierski) - 279
Report from the Conference: “Solidarity” form Short Distance. Rising and Functions of Structures NSZZ “Solidarność” in Łódź Region (1980-1981) (Kamil Piskała) - 280
Lieutenant Richard Tice (1922-1944). The Uknown Hero Rendered in Memory in Łódź (Aleksandra Kozłowska, Michał Szparagowski) - 284
Oskar Halecki’s the Big Picture of the Europe. First Part. Scientific Conference, Łódź, 19-20 November 2010 (Marta Biedrawa) - 286


Rocznik Łódzki
2010, t. 57

Download Contents (PDF)

 

Rocznik Łódzki ©