ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 58, 2011Editor Notice - 13
Professor dr Stanisław Marian Zajączkowski, Honorary Member of Polish Historical Society, 80th Anniversary of the Birth and 55th Anniversary of Scientific and Educational Work - Jan Szymczak - 15

DISSERTATIONS AND ARTICLES

Marzena Iwańska, Everyday Life of Lodz Intellectuals at the Turn of 19th and 20th Century. Some Images - 27
Włodzimierz Berner, Professional, Social and Scientific Activity of Dermatologists and Venereologists in Lodz During the Interwar Period - 41
Małgorzata Przeniosło, The Professors Thesis in Times of the Second Republic of Poland (in Example - Mathematicians) - 59
Maria Nartonowicz-Kot, The Revolution 1905 in the Tradition of the Polish Socialist Movement of the Second Republic of Poland - 73
Jarosław Jastrzębski, Organization of the Chamber of Crafts in Łódź in the years 1927-1939 - 87
Włodzimierz Kozłowski, The Commanders of the 30th Riflemen of Kaniów Regiment (Warsaw; the 2nd Battalion in Tomaszów Mazowiecki until November 1924) 1918-1939. The Attempt of Characterization. Part II 1936-1939 - 105
Krzysztof Lesiakowski, The Contribution of the „Solidarity” in Lodz for the Functioning of its Nationwide Structures - 123
Leszek Olejnik, The Society of Lodz against the State of War - 145

MINOR WORKS AND MATERIALS

Krzysztof Tomasz Witczak, Letters from the Ghetto of Tomaszów Mazowiecki as a historical source documenting the Jewish artistic life during the Nazi occupation - 161
Łukasz Orzechowski, Lodz Society of Friends of Lviv and the South-East Borderlands between 1989-2009 - 183
Anna Kaniewska, Archival Resource Users in Lodz between 1996-2006 - 201
Jerzy Skoracki, Liquidation of Artificial Fibre Plant Wistom. Misery or Inevitable Necessity? - 215

REVIEVS

Respectable Periodical Regional. “Biuletyn Szadkowski”, edited by Tadeusz Marszał, vol. 1-10, Lodz-Szadek 2001-2010 (Jan Chańko) - 237
Ludwik Mroczka, Osiek Jasielski. 645 lat dziejów królewskiego miasta, parafii, starostwa, wsi i gminy, Kraków 2008, pp. 265 + 13 extra (Paweł Samuś) - 243
Anna Pachocka, Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009, pp. 267 (Nina Kapuścińska) - 245
Michał Jarnecki, Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939, Kalisz-Poznań 2009, pp. 301 (Paweł Samuś) - 247
Przemysław Stępień, Pomoc Kościoła łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w okresie stanu wojennego (1981-1983), Łódź 2009, pp. 168 (Rafał Chojnacki) - 251
Przemysław Waingertner, Monografia Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddział Wojewódzki w Łodzi (1988-2008). XX lat w służbie członkom i pamięci, Łódź 2009, pp. 171 (Bartosz Górecki) - 253
Ks. Antoni Kaczmarek, Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie IV, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1788-1825, Dmenin 2010, pp. 452 (Tomasz Andrzej Nowak) - 255
Głowno. Dzieje miasta pod redakcją Marii Nartonowicz-Kot, Łódź 2010, pp. 578 (Marek Wojtylak) - 258
Adrian Sekura, Rewolucyjni mściciele. Śmierć z browningiem, Poznań 2010, pp. 108 (Kamil Piskała) - 260
Karol Dziuda, Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Łodzi w latach 1930-1935, Bełchatów 2010, pp. 299 (Przemysław Waingertner) - 263
Michał Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939, Warszawa 2010, pp. 256 (Przemysław Waingertner) - 265
Shimon Redlich, Life in Transit. Jews in Postwar Lodz 1945-1950, Boston 2010, pp. 264 (Leszek Olejnik) - 267
Rafał Bazaniak, Dzieje parafii św. Antoniego na łódzkim Żubardziu, Łódź 2011, pp. 112 (Karol Chylak) - 269
Marcin Jakub Szymański, Browary Łodzi i regionu. Historia i współczesność, Łódź 2011, pp. 171 (Małgorzata Łapa) - 273

REPORTS

Report from the Scientific Conference “Documentation of Mass - The problems of Evaluation and Selection”, Poznań, 25-26 November 2010 (Ilona Florczak) - 275
Report from the Scientific Conference “Role of Religious Communities in the History of the City of Lodz”, Łódź, 8 December 2010 (Karol Chylak) - 278
Soldiers Outcasts - Restored Memory. Discussion Panel, Łódź, 1st of March 2011 (Tomasz Romanowicz) - 281
Report from the Inaugural Meeting of the Historical Club. Gen. Stefan Rowecki “Grot” in Zgierz, Zgierz, 23th March 2011 (Robert Urbaniak) - 283
Report from the 4th Łódź Young Historians Spring, Łódź, 25-27 March 2011 (Angelika Baraniecka) - 285
The Ceremonial Meeting Devoted to Włodzimierz Rudź - Founder and Longtime Head of the Archive in Tomaszów Mazowiecki. The 60th Anniversary of the Foundation (Zofia Zielińska) - 287
Report from the Scientific Conference “Charter from the History of Polish Political System. In the 220th Anniversary of the Constitution of May 3rd”. Tomaszów Mazowiecki, 15 June 2011 (Maciej Hubka) - 289
“Oskar Halecki and his Image of Europe”. Part Two. The Scientific Conference, Łódź, 18-19 November 2011 (Marta Biedrawa) - 291
Report from the Promotion of the Monograph “Kutno through the Ages”. Kutno, 24 November 2011 (Anna Kowalska-Pietrzak) - 294


Rocznik Łódzki
2011, t. 58

Download (PDF)

 

Rocznik Łódzki ©