ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 58, 2011


Od Redakcji - 13
Profesorowi dr. hab. Stanisławowi Marianowi Zajączkowskiemu honorowemu członkowi Polskiego Towarzystwa Historycznego w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej - Jan Szymczak - 15

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marzena Iwańska, Z życia codziennego inteligentów łódzkich na przełomie XIX i XX w. Obrazków kilka - 27
Włodzimierz Berner, Działalność zawodowa, społeczna i naukowa dermatologów i wenerologów łódzkich w okresie II Rzeczypospolitej - 41
Małgorzata Przeniosło, Habilitacje w II Rzeczypospolitej (na przykładzie matematyków) - 59
Maria Nartonowicz-Kot, Rewolucja 1905 roku w tradycji polskiego ruchu socjalistycznego w Drugiej Rzeczypospolitej - 73
Jarosław Jastrzębski, Organizacja Izby Rzemieślniczej w Łodzi w latach 1927-1939 - 87
Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (Warszawa, II Batalion do listopada 1924 roku w Tomaszowie Mazowieckim) 1918-1939. Próba charakterystyki, cz. II 1936-1939 - 105
Krzysztof Lesiakowski, Wkład „Solidarności” łódzkiej w funkcjonowanie jej ogólnopolskich struktur - 123
Leszek Olejnik, Społeczeństwo Ziemi Łódzkiej wobec stanu wojennego - 145

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Krzysztof Tomasz Witczak, Listy z getta tomaszowskiego jako dokument historyczny obrazujący żydowskie życie artystyczne w okresie okupacji - 161
Łukasz Orzechowski, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Łodzi w latach 1989-2009 - 183
Anna Kaniewska, Użytkownicy zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi w latach 1996-2006 - 201
Jerzy Skoracki, Likwidacja Zakładów Włókien Chemicznych Wistom. Nieszczęście czy nieuchronna konieczność? - 215

RECENZJE I ZAPISKI

Zacny periodyk regionalny. „Biuletyn Szadkowski”, pod redakcją Tadeusza Marszała, t. 1-10, Łódź-Szadek 2001-2010 (Jan Chańko) - 237
Ludwik Mroczka, Osiek Jasielski. 645 lat dziejów królewskiego miasta, parafii, starostwa, wsi i gminy, Kraków 2008, ss. 265+13 nlb (Paweł Samuś) - 243
Anna Pachocka, Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009, ss. 267 (Nina Kapuścińska) - 245
Michał Jarnecki, Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939, Kalisz-Poznań 2009, ss. 301 (Paweł Samuś) - 247
Przemysław Stępień, Pomoc Kościoła łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w okresie stanu wojennego (1981-1983), Łódź 2009, ss. 168 (Rafał Chojnacki) - 251
Przemysław Waingertner, Monografia Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddział Wojewódzki w Łodzi (1988-2008). XX lat w służbie członkom i pamięci, Łódź 2009, ss. 171 (Bartosz Górecki) - 253
Ks. Antoni Kaczmarek, Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie IV, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1788-1825, Dmenin 2010, ss. 452 (Tomasz Andrzej Nowak) - 255
Głowno. Dzieje miasta pod redakcją Marii Nartonowicz-Kot, Łódź 2010, ss. 578 (Marek Wojtylak) - 258
Adrian Sekura, Rewolucyjni mściciele. Śmierć z browningiem, Poznań 2010, ss. 108 (Kamil Piskała) - 260
Karol Dziuda, Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Łodzi w latach 1930-1935, Bełchatów 2010, ss. 299 (Przemysław Waingertner) - 263
Michał Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939, Warszawa 2010, ss. 256 (Przemysław Waingertner) - 265
Shimon Redlich, Life in Transit. Jews in Postwar Lodz 1945-1950, Boston 2010, ss. 264 (Leszek Olejnik) - 267
Rafał Bazaniak, Dzieje parafii św. Antoniego na łódzkim Żubardziu, Łódź 2011, ss. 112 (Karol Chylak) - 269
Marcin Jakub Szymański, Browary Łodzi i regionu. Historia i współczesność, Łódź 2011, ss. 171 (Małgorzata Łapa) - 273

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji”, Poznań, 25-26 listopada 2010 r. (Ilona Florczak) - 275
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi”, Łódź, 8 grudnia 2010 r. (Karol Chylak) - 278
Żołnierze Wyklęci – pamięć przywrócona. Panel dyskusyjny, Łódź, 1 marca 2011 r. (Tomasz Romanowicz) - 281
Sprawozdanie z inauguracyjnego spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zgierzu, Zgierz, 23 marca 2011 r. (Robert Urbaniak) - 283
Sprawozdanie z IV Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków, Łódź, 25-27 marca 2011 r. (Angelika Baraniecka) - 285
Uroczyste spotkanie poświęcone Włodzimierzowi Rudziowi – założycielowi i długoletniemu kierownikowi tomaszowskiego archiwum w 60. rocznicę powstania placówki (Zofia Zielińska) - 287
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Karty z dziejów ustroju Polski. W 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”. Tomaszów Mazowiecki, 15 czerwca 2011 r. (Maciej Hubka) - 289
„Oskar Halecki i jego obraz Europy”. Część druga. Konferencja naukowa, Łódź, 18-19 listopada 2011 r. (Marta Biedrawa) - 291
Sprawozdanie z promocji monografii „Kutno poprzez wieki”. Kutno, 24 listopada 2011 r. (Anna Kowalska-Pietrzak) - 294


Rocznik Łódzki
2011, t. 58

 

Pobierz spis treści
w formacie PDF

 

Pobierz pełen tekst
Rocznika, tom 58

Rocznik Łódzki ©