ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 59, 2012


 

DISSERTATIONS AND ARTICLES

Alicja Szymczakowa, Genealogy Details from Sieradz Province of Fifteen Century - 11
Jarosław Kita, Model Land Properties in Kingdom of Poland of 40th and 50th Years of 19th Century - 29
Ilona Florczak, Archival materials about Sosnowiec between 1867-1918 in State Archive in Lodz - 43
Włodzimierz Kozłowski, The Commanders of the 31th Riflemen of Kaniów Regiment (Łódź, Since 1935 also in Sieradz) 1918-1939. The attempt of Characteristics, Part One 1918-1928 - 67
Krzysztof Lesiakowski, Kalisz Citizens – Victims of Zgierz Crime from the 20th March 1942 - 93
Bohdan Piętka, Members of the Local Polish Underground Organizations of the Reichsgau Wartheland and the Reichsgau Danzig- Westpreussen in KL Auschwitz - 111
Witold Jarno, The Command of the Military District No. VI Lodz on the Peaceful Organization in the Years 1945-1946 - 133

MINOR WORKS AND MATERIALS

Zdzisław Włodarczyk, The Prussian Military Presence in Piotrkow (1793-1806) - 155
Anna Gawryszczak, Names and Surnames of Polish Jews in 19th Century - 171
Agnieszka Janik, The Registers of Population from the 19th and the First Half of the 20th Centuries Preserved in the State Archive in Lodz - 187
Aleksy Piasta, The Organization and Activity of Gymnastic Society „Sokół” in Piotrków Trybunalski between 1905-1918 - 197
Aleksandra Kozłowska, The Symbols of the Soldiers Honour. The Flags of the 28th Kaniów Regiment (Łódź) 1918-1939 - 207
Marcin Matusiak, Interventions of Łódź District Autorities to Appoint Experimental Farm and Agricultural School in Czarnocin (1919-1924) - 225
Arkadiusz Rzepkowski, The Women in the Structure of the Sex of the Population of Lodz Voivodeship in the Light of the First General Census from 1921 Year - 243
Małgorzata Koniarska, The Czechoslovakia-Germany Conflict of 1938 on pages of „Warszawski Dziennik Narodowy” („Warsaw National Journal”) - 255
Ksawery Jasiak, Zdzisław Balcerzak ps. „Viktor” - The Partisan of Choice - 271
Jerzy Wojniłowicz, Scientific and Popularizing Achievements of Włodzimierz Rudź - 289

REVIEVS

Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010, pp. 992 (Michał Michalski) - 295
Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, ed. Władysław Piotr Wlaźlak, Vol. I-IV, Częstochowa 2011-2012 (Tomasz Nowak) - 300
850 lat w służbie Bogu i ludziom. Archikolegiata łęczycka w Tumie. Materiały z sesji naukowej w Łęczycy dnia 21 maja 2011 roku, ed. M. Żemigała, Łęczyca-Tum 2011, pp. 128 (Andrzej Tomczak) - 303
Jarosław Durka, Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011, pp. 390 (Karol Dziuda) - 304
Robert Rudnicki, Obóz narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1939, Piotrków Trybunalski 2011, pp. 295 (Maria Nartonowicz-Kot) - 308
Rafał Leszczyński, Starodawna parafia w Mileszkach, Łódź 2012, pp. 184 (Karol Chylak) - 311
Wieluński słownik biograficzny, Vol. 1, ed. Zbigniew Szczerbik, Zdzisław Włodarczyk, Wieluń 2012, pp. 142 (Maria Nartonowicz-Kot) - 314
Lewica polska. Koncepcje – ludzie – działalność, ed. E. Krasucki. T. Sikorski, A. Wator, Vol. 1-2, Wrocław 2012, pp. 384 + 310 (Kamil Piskała) - 317

REPORTS

The Report from the Scientific Conference „30th Anniversary of Status of War. Experiences from Lodz and Region”, Łódź 25-26 December 2011 (Sylwia Hadrysiak) - 323
The Report from Historical-Literary Competition „Tale about Former Lodz” (Magdalena Pawlak) - 325
The Report from the Vth Spring of Young Historians in Lodz, Łódź, 23-25 March 2012 (Jarosław Kubiak, Kamil Piskała) - 327
The Report from the Łódź Branch of the Polish Historical Society for the Period of 10 June 2009 – 20 June 2012 (Ilona Florczak, Tomasz Pietras) - 331
The Report from the Scientific Conference „Polish Socialist Party (PPS) in the Face of Parliamentarism of Second Republic in 120 Anniversary of Paris Meeting”, Piotrków Trybunalski, 29 September 2012 (Kamil Piskała) - 344
Oskar Halecki and His Vision of Europe. Part Three. Scientific Conference, Łódź, 16-17 November 2012 (Marta Biedrawa-Raczyńska) - 347
The Solemn Meeting of Occasion 30th Anniversary of Reactivation of the Circle of Polish Historical Society in Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki, 14 December 2012 (Andrzej Wróbel) - 349Rocznik Łódzki
2012, t. 59

Download (PDF)

 

Rocznik Łódzki ©