ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 60, 2013


 

The 150th Anniversary of January Uprising

Tomasz Nowak, Preparations for Uprising in Piotrków Region – Stories Regarding Trying of Mastering Radomsko Town by January Insurgents - 13
Krzysztof Tomasz Witczak, Three Insurgents of the January Uprising allegedly originated from the Brzustówka Village (now Tomaszów Mazowiecki). An Attemptat Verifying their Biographies on the Basis of the Archival Data - 23
Marek Adamczewski, Issue of Memory of January Uprising (1863–1864) in Contemporary Coats of Arms of Łódź Voivodeship - 37

DISSERTATIONS AND ARTICLES

Aleksander Bołdyrew, The Soldiers from Łęczyca, Sieradz and Wieluń Voivodeships in Polish Mercenary Infantry in the First Part of the 16th Century - 53
Jarosław Kubiak, The Arising of Sanitation Camp in Łódź Voivodeship between 1926–1928 - 73
Włodzimierz Kozłowski, The Commanders of the 31th Riflemen of Kaniów Regiment (Łódź, Since 1935 also in Sieradz) 1918–1939. An attempt of Characteristics, Part Two, 1928–1939 - 93
Karol Dziuda, German Cultural and Economic Association in Poland in Łódź Area - 115
Jordan Siemianowski, The Problem of Shipping Cotton to Ports in the Polish Customs Area and the Appointment of a Norwegian Honorary Vice-Consulate in Łódź in 1932 - 133
Jacek Pietrzak, The Middle East Trails of Lodz Citizens during the Second World War - 149
Witold Jarno, Forming 11th Infantry Division in Łódź in the Spring 1945 - 165
Izabela Ugorowicz, From Cracow to Lodz. The history and the content of the Archive of Bartoszewicz’s Family - 185

MINOR WORKS AND MATERIALS

Tomasz Stolarczyk, The Municipal Books as Source of Histories of Dominican Convents on Example of Municipal Books of Łęczyca - 205
Tomasz Pietras, Marital Affinities of Oporowscy Family in 15th and in the First Half of 16th Century - 213
Grzegorz Tomczak, The Farm Nobles from Łęczyca Region – Dąbrowscy from Kurzyjama between 17th and 19th Century - 229
Krzysztof Woźniak, A Late Iinitiative. Failed Attempt of Szadek Industrialization in the First Half of the 19th Century - 239
Krzysztof Lesiakowski, In Shadow of Swastika. Fire Brigade in Sieradz in Time of II World War - Organizational and Personnel Questions - 251
Przemysław Waingertner, The Archival Sources to Italian Campaign of 2nd Polish Corps (1944–1945) in Collection of Library of Institute History University of Łódź - 265
Anna Kaniewska, The Scope of Scientific Research Lead by Users of Workrooms of the State Archive in Łódź between 2000–2009 - 273

REVIEVS

Łódź w 1939 roku. Studia i szkice, the Editors: Tomasz Toborek and Przemysław Waingertner, Łódź 2011, pp. 322 (Arkadiusz Rzepkowski) - 283
Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł. Introduction, Selection and Edition by Nina Kapuścińska-Kmiecik, Jarosław Kita, Łódź 2012, pp. 218 (Aleksandra Rybka) - 286
„Wolność, czy zbrodnia?”. Rewolucja 1905–1907 roku w Łodzi na łamach gazety „Rozwój”, Selection and Edition by Marta Sikorska-Kowalska, Łódź 2012, pp. 354 (Kamil Piskała) - 288
Dziecko II, the Editors: E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewska-Kobiela, Z. Włodarczyk, Wieluń 2012, pp. 496 (Elżbieta Hurnikowa) - 292
Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012, pp. 256 (Przemysław Waingertner) - 295
Andrzej Białkowski, Piotr Wypych, Pejzaż Wszystkich Świętych, Łódź 2012, pp. 171 (Andrzej Żarczyński) - 300
Stanisław Strzembosz-Pieńkowski, Peowiacy. Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodległość 1918–1921, Edition and Foreword by Michał Andrzejczak and Karol Dziuda, Łódź 2013, pp. 199 (Przemysław Waingertner) - 303
Rolf-Dieter Müller, Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu, Warszawa 2013, pp. 415 (Przemysław Waingertner) - 305

REPORTS

The Report from Exhibition “The Legend of January Uprising” in Museum of Independence Tradition in Łódź, Łódź, 31st January 2013 (Jacek Jażdż) - 309
The Report from the Scientific Conference “150th Anniversary of Dobra Battle”, Łódź, 25th February 2013 (Maria Nartonowicz-Kot) - 311
The Report from the Polish Scientific Conference “The Left and Self-Government”, Piotrków Trybunalski, 5th October 2013 (Kamil Piskała) - 313
The Report From Scientific Conference “Lodz in the Road to Independence”, Łódź, 18th October 2013 (Jarosław Kubiak, Kamil Piskała) - 315
“Kazimierz Zakrzewski. History and Policy”. Scientific Conference, Łódź, 15th November 2013 (Marta Biedrawa-Raczyńska) - 319

OBITUARIES

Aleksander Swieżawski (1924–2013) (Alicja Szymczakowa) - 323
Zbigniew Onufrzak (1929–2013) (Jan Szymczak) - 325
Paweł Chmielewski (1946–2013) (Albin Głowacki) - 328Rocznik Łódzki
2013, t. 60

Download (PDF)

 

Rocznik Łódzki ©